Header Image - Riee Design

Vad vill ni förbättra?

by hajder 0 Comments

Inför hösten är det många företag som investerar i nya projekt för att effektivisera deras verksamhet. Ibland är det tydligt med planen och i andra fall behöver man ett bollplank för att kunna fullfölja målen. Om ni önskar utveckla era idéer eller höra mer om hur vi kan hjälpa er, så kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte.

0 views

A Guide To Common Swift Questions

Ten of the most important aspects of Swift

Swift is the latest programming language released by Apple and meant to replace Objective-C. For many people transitioning to Swift from Objective-C or just learning Swift with a Java background, I’ve written a quick summary over the most important aspects of the Swift language. Here are ten of the most important aspects of the new language that you’ve probably have questions about when learning Swift – I know that I had!

Question 1: What is the question mark ? in Swift?
Answer: The question mark ? when used in declaration of a property, tells the compiler that this property is optional. The property may hold a value or not, in the latter case it’s possible to avoid runtime errors when accessing that property by using ?.  This useful in optional chaining (see below) and a variant of this example is in conditional clauses.
var optionalName : String? = “John"
if optionalName != nil {
    print(“Your name is \(optionalName!)”)
}

4 views